FRISS - Rail Infrastructure


Finnish (fi_FI) - Status of Strings

Download Lang File
0 Missing 0 Invalid 0 Outdated 0 Unknown 72 Correct


Missing

No strings in this category

Invalid

No strings in this category

Outdated

No strings in this category

Unknown

No strings in this category

Correct

 • STR_CSV_ELECTRIFIED_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_CSV_ELECTRIFIED_RAIL_VEHICLES :Sähkörautateiden liikkuva kalusto
 • STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES
 • (Correct) STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES :Sorapohjainen puupölkyllinen teollisuusrata
 • STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES_ELECTRIFIED :Sorapohjainen puupölkyllinen sähköistetty teollisuusrata
 • STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_SIDING_GRAVEL_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES
 • (Correct) STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_SIDING_GRAVEL_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES :Hiekka/sorapohjainen puupölkyllinen sivuraide/teollisuusrata
 • STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_SIDING_GRAVEL_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_LOW_SPEED_BRANCH_LINE_SIDING_GRAVEL_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED :Sora/sepelipohjainen puu/betonipölkyllinen sähköistetty sivuraide/teollisuurata
 • STR_CSV_LOW_SPEED_MAINLINE_SAND_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES
 • (Correct) STR_CSV_LOW_SPEED_MAINLINE_SAND_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES :Hiekka/sorapohjainen puupölkyllinen päärata
 • STR_CSV_MEDIUM_HIGH_SPEED_SIDING_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_MEDIUM_HIGH_SPEED_SIDING_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED :Sepelipohjainen puu/betonipölkyllinen sähköistetty sivuraide
 • STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES
 • (Correct) STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES :Sepelipohjainen puu/betonipölkyllinen päärata
 • STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED :Sepelipohjainen puu/betonipölkyllinen sähköistetty päärata
 • STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES
 • (Correct) STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_GRAVEL_BALLAST_WOOD_TIES :Sorapohjainen puupölkyllinen päärata
 • STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_GRAVEL_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES
 • (Correct) STR_CSV_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_GRAVEL_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES :Sora/sepelipohjainen puu/betonipölkyllinen päärata
 • STR_CSV_MEDIUM_SPEED_SIDING_BRANCH_LINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_MEDIUM_SPEED_SIDING_BRANCH_LINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_WOOD_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED :Sepelipohjainen puu/betonipölkyllinen sähköistetty sivuraide/teollisuusrata
 • STR_CSV_METRO_TRACK_3RD_RAIL
 • (Correct) STR_CSV_METRO_TRACK_3RD_RAIL :Metroraide virtakiskolla
 • STR_CSV_METRO_VEHICLES
 • (Correct) STR_CSV_METRO_VEHICLES :Metrokalusto
 • STR_CSV_MODERN_HIGH_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_MODERN_HIGH_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED :Sepelipohjainen betonipölkyllinen suurnopeuksinen sähköistetty päärata
 • STR_CSV_MODERN_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED
 • (Correct) STR_CSV_MODERN_MEDIUM_SPEED_MAINLINE_CRUSHED_STONE_BALLAST_CONCRETE_TIES_ELECTRIFIED :Sepelipohjainen betonipölkyllinen sähköistetty päärata
 • STR_CSV_NEW_ELECTRIC_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_CSV_NEW_ELECTRIC_RAIL_VEHICLES :Uutta sähköradan kalustoa
 • STR_CSV_NEW_METRO_VEHICLES
 • (Correct) STR_CSV_NEW_METRO_VEHICLES :Uutta metrokalustoa
 • STR_CSV_NEW_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_CSV_NEW_RAIL_VEHICLES :Uutta radan kalustoa
 • STR_CSV_RAILROAD_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_CSV_RAILROAD_LOCOMOTIVE :Veturi
 • STR_CSV_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_CSV_RAIL_VEHICLES :Rautateiden liikkuva kalusto
 • STR_GRF_DESC
 • (Correct) STR_GRF_DESC :Suomen ratainfrastruktuuri- ja asemasetin ratainfrastruktuurin sisältävä osa.{}{}Lisenssi: GPLv2 tai korkeampi.{}Lisätietoja readme-tiedostossa.
 • STR_PARAM_FENCES_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_FENCES_DESC :Käytä aitoja kaikille ratatyypeille.
 • STR_PARAM_FENCES_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_FENCES_NAME :Aidat
 • STR_PARAM_GRAVEL_CONCRETE
 • (Correct) STR_PARAM_GRAVEL_CONCRETE :Sorapohja, betonipölkyt
 • STR_PARAM_GRAVEL_WOODEN
 • (Correct) STR_PARAM_GRAVEL_WOODEN :Sorapohja, puupölkyt
 • STR_PARAM_METRO_SPEED_LIMIT_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_METRO_SPEED_LIMIT_DESC :Metroradan nopeusrajoitus. Käytettävissä vain realistisessa tilassa.
 • STR_PARAM_METRO_SPEED_LIMIT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_METRO_SPEED_LIMIT_NAME :(Realistinen) Metroradan nopeusrajoitus
 • STR_PARAM_MODERN_CROSSING_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_MODERN_CROSSING_DESC :Sallii tasoristeykset suurnopeuksiselle sähköistetylle pääradalle. Käytettävissä vain realistisessa tilassa.
 • STR_PARAM_MODERN_CROSSING_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_MODERN_CROSSING_NAME :(Realistinen) Suurnopeuksisen sähköistetyn pääradan tasoristeykset
 • STR_PARAM_MODERN_SPEED_LIMIT_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_MODERN_SPEED_LIMIT_DESC :Suurnopeuksisen sähköistetyn pääradan nopeusrajoitus. Käytettävissä vain realistisessa tilassa.
 • STR_PARAM_MODERN_SPEED_LIMIT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_MODERN_SPEED_LIMIT_NAME :(Realistinen) Suurnopeuksisen sähköistetyn pääradan nopeusrajoitus
 • STR_PARAM_MODE_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_MODE_DESC :Realistinen tila pohjautuu suomalaiseen rautatiehistoriaan. Se määrittelee useita uusia ratatyyppejä. Yksinkertainen tila korvaa vakioratatyyppien grafiikat. Molemmat tilat lisäävät metroradan virtakiskolla.
 • STR_PARAM_MODE_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_MODE_NAME :Tila
 • STR_PARAM_MODE_REALISTIC
 • (Correct) STR_PARAM_MODE_REALISTIC :Realistinen
 • STR_PARAM_MODE_SIMPLE
 • (Correct) STR_PARAM_MODE_SIMPLE :Yksinkertainen
 • STR_PARAM_SAND_CONCRETE
 • (Correct) STR_PARAM_SAND_CONCRETE :Hiekkapohja, betonipölkyt
 • STR_PARAM_SAND_WOODEN
 • (Correct) STR_PARAM_SAND_WOODEN :Hiekkapohja, puupölkyt
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_NS
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_NS :Suomalaiset uuden opastinjärjestelmän valo-opastimet
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_OJ2010
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_OJ2010 :Suomalaiset OJ2010-opastinjärjestelmän valo-opastimet
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_ORIGINAL_LIGHT
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_ORIGINAL_LIGHT :Valo-opastimet perusgrafiikoista
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_ORIGINAL_SEMA
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_ORIGINAL_SEMA :Siipiopastimet perusgrafiikoista
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_OS
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_OS :Suomalaiset vanhan opastinjärjestelmän valo-opastimet
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_SEMA
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_SEMA :Suomalaiset siipiopastimet
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_SH1
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_SH1 :Suomalaiset vanhan opastinjärjestelmän raideopastimet
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_SH2
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_SH2 :Suomalaiset uuden opastinjärjestelmän raideopastimet
 • STR_PARAM_SIGNAL_GFX_TIMEDEP
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GFX_TIMEDEP :Aika- ja ratatyyppiriippuvainen
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_1_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_1_LIGHT_NAME :(Realistinen) Valo-opastimien tyyli (ratapihojen sivuraiteet/teollisuusradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_1_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_1_SEMA_NAME :(Realistinen) Siipiopastimien tyyli (ratapihojen sivuraiteet/teollisuusradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_2_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_2_LIGHT_NAME :(Realistinen) Valo-opastimien tyyli (sähköistetyt sivuraiteet, 80-100 km/h)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_2_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_2_SEMA_NAME :(Realistinen) Siipiopastimien tyyli (sähköistetyt sivuraiteet, 80-100 km/h)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_3_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_3_LIGHT_NAME :(Realistinen) Valo-opastimien tyyli (varhaiset pääradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_3_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_3_SEMA_NAME :(Realistinen) Siipiopastimien tyyli (varhaiset pääradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_4_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_4_LIGHT_NAME :(Realistinen) Valo-opastimien tyyli (pääradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_4_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_4_SEMA_NAME :(Realistinen) Siipiopastimien tyyli (pääradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_5_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_5_LIGHT_NAME :(Realistinen) Valo-opastimien tyyli (nopeat pääradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_5_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_5_SEMA_NAME :(Realistinen) Siipiopastimien tyyli (nopeat pääradat)
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_LIGHT_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_LIGHT_DESC :Valitse tyyli valo-opastimille tälle ratatyyppiryhmälle. Käytettävissä vain realistisessa tilassa.
 • STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_SEMA_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_GROUP_SEMA_DESC :Valitse tyyli siipiopastimille tälle ratatyyppiryhmälle. Käytettävissä vain realistisessa tilassa.
 • STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_ELRL_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_ELRL_LIGHT_NAME :(Yksinkertainen) Sähkörautateiden valo-opastimien tyyli
 • STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_ELRL_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_ELRL_SEMA_NAME :(Yksinkertainen) Sähkörautateiden siipiopastimien tyyli
 • STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_LIGHT_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_LIGHT_DESC :Valitse tyyli valo-opastimille tälle ratatyypille. Käytettävissä vain yksinkertaisessa tilassa.
 • STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_RAIL_LIGHT_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_RAIL_LIGHT_NAME :(Yksinkertainen) Rautateiden valo-opastimien tyyli
 • STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_RAIL_SEMA_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_RAIL_SEMA_NAME :(Yksinkertainen) Rautateiden siipiopastimien tyyli
 • STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_SEMA_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_SIGNAL_SIMPLE_SEMA_DESC :Valitse tyyli siipiopastimille tälle ratatyypille. Käytettävissä vain yksinkertaisessa tilassa.
 • STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_DESC :Valitse ratapohjan ja pölkkyjen tyyppi tavallisilla rautateillä. Käytettävissä vain yksinkertaisessa tilassa.
 • STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_ELEC_DESC
 • (Correct) STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_ELEC_DESC :Valitse ratapohjan ja pölkkyjen tyyppi sähkörautateillä. Käytettävissä vain yksinkertaisessa tilassa.
 • STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_ELEC_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_ELEC_NAME :(Yksinkertainen) Sähkörautateiden ratagrafiikkojen tyyli
 • STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_NAME
 • (Correct) STR_PARAM_SIMPLE_TRACKS_NAME :(Yksinkertainen) Tavallisten rautateiden grafiikat
 • STR_PARAM_STONE_CONCRETE
 • (Correct) STR_PARAM_STONE_CONCRETE :Sepelipohja, betonipölkyt
 • STR_PARAM_STONE_WOODEN
 • (Correct) STR_PARAM_STONE_WOODEN :Sepelipohja, puupölkyt
 • STR_WARNING_OTHER_GRF
 • (Correct) STR_WARNING_OTHER_GRF :Muita ratatyyppien NewGRF-tiedostoja löydetty. Tätä NewGRF-tiedostoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi minkään muun ratatyyppejä määrittelevän NewGRF:n kanssa. Käytä omalla vastuullasi.